Open image
 
CURR MIN AVG MAX
Radijatorių temperatūra
Buferinė akumuliacinė
Lauko temperatūra
Grindų pavara uždarymas
CLOSE
Katilo išėjimo temperatūra
Daikino išėjimo temperatūra
Radijatorių temperatūra
Grindų temperatūra
Buferinė akumuliacinė
Lauko temperatūra
Radijatorių pavara atidarymas
Radijatorių pavara uždarymas
Grindų pavara atidarymas
Grindų pavara uždarymas
Ladomato siurblys
Radijatorių siurblys
Grindų siurblys
Daikin paleidimas
[PID1_St]
Užduota radijatorių temperatūra
[PID2_St]
Užduota grindų temperatūra
MENU